Vyberte stranu

curicculum MS 3-6

Prehľad lekcií Montessori Analytics pre materské školy

Montessori curriculum pre materské školy obsahuje oblasti Praktický život, Zmyslová výchova, Matematika, Jazyk a Kultúra ( geografia, zoológia, botanika, výtvarné a hudobné umenie, história, ľudské telo, veda a pohyb ).  Viac ako 700 lekcií je usporiadaných v kategóriách podľa didaktického radu s podrobným opisom, cieľom i súladom so štátnym vzdelávacím programom. Pre lepšiu orientáciu software ponúka fotografické zobrazenie jednotlivých lekcií.