Vyberte stranu

Rýchly, flexibilný, prehľadný

Montessori Analytics diagnostický software

Software, v ktorom je zahrnutý didaktický rad Montessori kurikula pre materské školy

v oblastiach   praktický život, zmyslový výchova, matematika, jazyk a kultúra pre vekovú kategóriu detí od 3 – 6 rokov v podmienkach slovenského školstva.  Stačí zaregistrovať svoju školu a prihlásiť sa!

RegistráciaPríhlásiť sa

2 mesiace zdarma

Zaznamenávanie lekcií Montessori kurikula, analýza pokroku detí, diagnostické záznamy v kognitívnej, sociálnej i emocionálnej oblasti, teraz na 2 mesiace zadarmo! Získajte demo verziu programu jednoduchou registráciou vašej materskej školy a vyskúšajte nový produkt Montessori analytics pre materské školy v slovenskom jazyku.

Cenník / Predplatné

Fakturácia a vývoj produktu: 3003 s.r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 2526/41, 96001 Zvolen, Slovensko

Kontakt: +421 905 754 633

Emailinfo@montessorianalytics.com

Štruktúra

Štruktúra lekcií bola vyvíjaná na základe dlhodobých poznatkov z „Montessori sveta“ v tímovej spolupráci so zakladateľmi Montessori materských a základných škôl na Slovensku i v Čechách.  Didaktický rad zohľadňuje aj možnosť pridávania svojich vlastných lekcií, ale základ tvoria lekcie podľa metodík AMI ( Association Montessori Internationale ).

Odborný garant MontessoriAnalytics: MONTESSORI, o.z.

Sídlo: I. Krasku 7, 96001 Zvolen, Slovensko

Kontakt: +421 903 551 061

Email: montessori.zv@gmail.com

Konzultačné hodiny: STR-ŠTV 8.00 – 14.00

pripravujeme

Súlad so štátnym vzdelávacím programom

Ste tradičná škola, ktorá využíva prvky Montessori, ale vo vašom pedagogickom procese sa riadite výkonovými štandardmi a cieľmi štátneho vzdelávacieho programu? Potrebujete dokladovať školskej inšpekcii, že Montessori kurikulum je v súlade s cieľmi výchovno- vzdelávacích štandardov ŠVP? 

Žiadne obavy. Každá z lekcií obsahuje okrem cieľa aj súlad s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu! Onedlho si v rámci rozšíreného balíka budete môcť vygenerovať diagnostický hárok na akých cieľoch deti pracovali a aké výkonové štandardy už majú zvládnuté!

citát 

Pripravené prostredie

„Súčasťou pripraveného prostredia je aj pripravený učiteľ, ktorý svojim prístupom poskytuje dieťaťu lásku, pocit bezpečnosti, partnerský prístup, ale aj možnosť nerušene a slobodne pracovať podľa vlastného záujmu.

– Maria  Montessori

kalendár

Pripravované podujatia

& workshopy

01

Október

Prvé kroky s Montessori analytics I.

Prvá časť semináru o práci s diagnostickýcm softwarom Montessori analytics. 

Viac informácii

Na seminár je nutné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky do 15.9. 2019. Počet miest obmedzený.

Miesto: Banská Bystrica

Čas: 8.00 – 16.00

Cena: 33 Eur

 

12

Október

Prvé kroky s Montessori analytics II.

Druhá časť semináru o práci s diagnostickým softwarom Montessori analytics. 

Viac informácii

Na seminár je nutné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky do 15.9. 2019. Počet miest obmedzený.

Miesto: Banská Bystrica

Čas: 8.00 – 16.00

Cena: 33 Eur

20

Máj

Webinár  – Diagnostika s Montessori analytics

Webinár o novom softweri na diagnostiku v Montessori materských školách. 

Viac informácii

Odpovedáme na Vaše otázky z pohodlia domova! Dvojhodinový webinom Vás bude sprevádzať Ingrid Kosová, metodička a koordinátorka tvorby nového softwaru na pozorovanie a diagnostiku v Montessori MŠ. Čo všetko program poskytuje? Ako sa v ňom orientovať? 

Záznam z webinára je zverejnený v tútoriálli

 

tútoriál

Úvod do Montessori analytics

Ponúkame Vám stručné a zrozumiteľné návody pre prácu v Montessori analytics prostredníctvo niekoľkých krátkych videí. Tak do toho!

Manažment školy

Chcete mať prehľad o tom, čo sa práve deje vo vašich triedach z pohodlia vašej kancelárie? Vďaka pripojeniu na web získate pohľad do vašich tried v reálnom čase s možnosťou sledovania práce detí a ich sprievodcov, či sprievodkýň. Software podporuje spoluprácu zamestnancov, znižuje neporiadok, šetrí papier a najmä znižuje prevádzkové náklady školy .

Zaznamenávanie lekcií

Záznam lekcií je jednoduchý a veľmi rýchly! Software ponúka názvy a ciele lekcií, tak aby ich mohol nájsť aj začiatočník. Program ponúka aj možnosť doplniť didaktický rad o vlastné doplnkové lekcie, ktoré sprievodcovi pomôžu uspokojiť potreby dieťaťa. Stačí vybrať lekciu, zadať čas a koncentráciu individuálne pre jedného žiaka, alebo pre skupinu, či celú triedu a je to!

Analýza pokroku

Správy o pokroku detí v triede sú generované ihneď! S Montessori Analytics môžete pohodlne monitorovať pokrok každého dieťaťa. Dáta sú aktualizované okamžite tak, aby pomohli sprievodkyni či sprievodcovi plánovať a uskutočniť pedagogický proces s cieľom dosiahnuť akademické ciele a naplniť výkonové štandardy.

Individuálne pozorovanie

Vďaka karte pozorovanie získate celkový prehľad o výsledkoch dieťaťa. Ako dlho desiatuje? Koľko času trávi pri hre a práci a koľko pri iných činnostiach? Pozorovanie vám umožní získať detailný popis všetkých činností dieťaťa počas pracovného cyklu, z ktorých je možné vygenerovať krivku normalizácie dieťaťa.

Diagnostika
Vďaka karte diagnostika budete mať možnosť zaznamenávať aj pokroky v kognitívnej, či sociálno – emocionálnej oblasti v súlade s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu.

Počet škôl

Počet učiteľov

Počet tried

Počet detí

Kontakujte nás

Garant: MONTESSORI, o.z., I.Krasku 7, Zvolen
Telefón: +421 903 551 061
Email: montessori.zv@gmail.com

Fakturácia: 3003, s.r.o., M. R. Štefánika 2526/41, 96001 Zvolen, Slovensko
Telefón: + 421 905 754 633
Email: info@montessorianalytics.com

i

Blog

Pozorovanie & Diagnostika

Ponúkame Vám odborné články na tému pozorovania v Montessori triedach v rôznych vekových kategóriách. 

Sloboda – ústredný pojem montessori pedagogiky

Pamätáte si ešte na obdobie, keď ste chodili do školy? Ja si vybavujem tie chvíle veľmi živo a najmä v puberte, keď som mala pocit, že mi nikto nerozumie. Sedím v lavici, na smrť znudená, nepočúvam učiteľku, kreslím si geometrické tvary. Učiteľka má teda poriadny monológ a očividne ju netrápi, že má očný kontakt len s pár biflošmi v predných laviciach. Často si kladiem otázku, či mi vôbec tá škola niečo dala, alebo skôr, kde som mohla byť, keby som sa v škole tak veľmi nenudila?!