Vyberte stranu

„Prvým cieľom pripraveného prostredia je, ak to je možné, umožniť rastúcemu dieťaťu, aby bolo nezávislé od dospelých“

Maria Montessori, Tajuplné detsvo, 1966.

Hlavnou myšlienkou pripraveného prostredia podľa Márie Montessori je, aby všetko, s čím príde dieťa do kontaktu, mu uľahčovalo a maximalizovalo nezávislé učenie a skúmanie.  V tomto pokojnom a usporiadanom prostredí nájdu deti  veľa aktivít. Môžu si tu slobodne zvoliť aktivitu a pracovať na nej svojím vlastným tempom. Zažívajú tu kombináciu slobody a sebadisciplíny, pričom ich vedie samotné prostredie. 

Vo všeobecnosti existuje šesť aspektov, alebo zásad pre pripravené prostredie: sloboda, štruktúra a poriadok, krása, príroda a reálnosť, sociálne prostredie, intelektuálne prostredie. Prečítajte si viac o každom z týchto aspektov, a o tom, prečo je pripravené prostredie tak dôležité pre úspech, ktorý  dieťa zažíva  v súvislosti s montessori vzdelávaním.

1. Sloboda

M. Montessori verila, že dieťa musí mať možnosť preskúmať a riadiť svoje vlastné prirodzené impulzy, rozvíjať tak svoj potenciál a zvýšiť svoje vedomosti o svete okolo seba. V pripravenom prostredí dieťa zažíva slobodu pohybu, slobodu skúmania, slobodu v komunikácii, ako aj slobodu – právo nebyť rušený od ostatných. Táto sloboda v konečnom dôsledku vedie k väčšej slobode: k slobode voľby.

2. Štruktúra a poriadok

Kým štruktúra a poriadok môžu vyznieť opačne ako vyššie uvedená sloboda, nič nemôže byť ďalej od pravdy. Štruktúra a poriadok v montessori triede presne odráža štruktúru a poriadok vo vesmíre. Dieťa používa poriadok v montessori prostredí ako svoj mikrokozmos vo vesmíre. Začína si osvojovať poriadok, ktorý ho obklopuje, a dáva tak zmysel vonkajšiemu svetu, v ktorom žije. 

M. Montessori uvádza, že existuje senzitívne obdobie pre poriadok, ktoré sa objavuje od jedného do troch rokov veku. V tomto období dieťa začne vyvodzovať závery  z prostredia okolo seba.  Ak v jeho okolí chýba poriadok, dieťa si nevie overiť svoje nadobudnuté poznatky. 

To však neznamená, že rutiny alebo usporiadanie triedy, alebo spôsoby, ako robíme niektoré  veci nemôžeme zmeniť. Avšak to znamená, že zmena by sa mala dôkladne zvážiť. Je táto zmena pre dobro detí? Ak áno, malo by sa postupovať opatrne a je potrebné sledovať jej následky, aby sa zabezpečilo, že zmena bude pre deti prínosom. 

3. Krása

Montessori prostredie by malo byť krásne. Nech sa už vaša trieda (škôlka, škola) nachádza kdekoľvek, prostredie by malo ponúknuť jednoduchú harmóniu. Prehľadné a dobre udržiavané prostredie by malo vyžarovať pokoj a pohodu. Malo by vyzývať dieťa vojsť a pracovať. Túto atmosféru ľahko pocítime prostredníctvom správania tých, ktorí tam pracujú – ako detí, tak aj dospelých.   

4. Príroda a reálnosť

Dr. Montessori mala hlboký rešpekt a úctu k prírode. Verila, že by sme mali využívať prírodu, aby sme inšpirovali deti.  Neustále navrhovala, aby montessori učitelia brali deti von do prírody, namiesto toho, aby ich obmedzovali pobytom v triede.  To je dôvod, prečo sa v montessori vzdelávaní preferujú  prírodné materiály v pripravenom prostredí. Pravé drevo, trstina, bambus, kov, bavlna, sklo sú preferované pred syntetickými materiálmi a plastmi. 

Čo sa týka reálnosti, do hry vstupujú predmety  veľkosti prirodzenej pre deti. Nábytok by mal byť vo veľkosti dieťaťa tak, aby dieťa pri svojom pohybe nebolo závislé od dospelého. Hrable, motyky, džbány, kliešte, lopaty  – to všetko by malo sadnúť do detských rúk a mať takú výšku, aby bola práca jednoduchšia, čím je zaistené správne používanie a dokončenie práce bez frustrácie.

5. Sociálne prostredie

Tam, kde je sloboda v komunikácií, deti sa učia navzájom podporovať a rozvíjať zmysel pre súcit a empatiu.  Ako deti rastú, stávajú  sa viac spoločensky vedomými, pripravujú sa na prácu a hru v skupinách. Táto sociálna interakcia je podporovaná prostredníctvom pripraveného prostredia, ako aj povahou vekovo zmiešaného prostredia. 

6. Intelektuálne prostredie

Účelom montessori prostredia je rozvoj celej osobnosti dieťaťa, a nie iba jeho intelektu. Dieťa je vedené cez 5 oblastí montessori kurikula (praktický život, zmyslová výchova, jazyk, matematika a kultúra) – dieťa má štruktúru, ktorá je v čele tvorivej práce v montessori triede.

Do vytvárania pripravného montessori prostredia sa vkladá veľa času a úsilia. Prostredie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo individuálnym potrebám všetkých detí. Prostredníctvom vývojovo vhodného materiálu, senzorického materiálu, ktorý sa mení hierarchicky od jednoduchého až po zložité a od konkrétneho po abstraktné, deti môžu plne rozvinúť svoj jedinečný potenciál prostredníctvom starostlivo pripraveného výučbového prostredia.